Màquines Simples a 4t de Primària

Aprofitant la última setmana de curs, els nens i nenes de 4t de primària han baixat al laboratori de tecnologia per experimentar amb les màquines simples. Han pogut manipular politges i polispasts, pla inclinat i palanca i n’han deduït les lleis bàsiques de funcionament.