Projecte LABCiències

Les ciències, de la mateixa manera que les humanitats, les arts o la literatura, són part de la nostra cultura, i com a tal han de tenir un paper important en l’educació.

Amb la idea de potenciar la cultura científica, va néixer el projecte laboratori LABCiències que engloba els tres laboratoris de ciències: Física i Química, Biologia i Geologia i Tecnologia amb la vida diària a l’escola .

Es tracta de promoure una ciència molt present a l’Escola, assequible, més connectada amb el nostre entorn i d’altres camps del coneixement. Un espai on es fomenti  el pensament creatiu, crític i reflexiu.

El fet de viure en una societat altament tecnificada implica que la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques siguin disciplines bàsiques per entendre i desenvolupar-se al segle XXI.

El professor al capdavant del projecte és el responsable de promoure les activitats de laboratori i científiques en general, tant als laboratoris com a les aules, així com a proporcionar recursos als docents i dinamitzar el blog LABCiències.