Projecte “La Llum”

Durant una setmana els alumnes de 5è i 6è de primària han realitzat conjuntament el projecte “La Llum” que ha consistit en una sèrie d’activitats entre les quals hi ha cinc experiments que han dut a terme per grups cooperatius. Han formulat prediccions i hipòtesis que a través de l’experimentació han pogut validar o no i també han pogut proposar explicacions sobre fenòmens com la reflexió, la refracció, l’absorció, la descomposició de la llum blanca i els colors.