P4 observa cranis

Arran d’un alumne que va trobar un crani d’animal al bosc un dia i el va portar a classe, els alumnes es pregunten si és o no de dinosaure. Per tal de contestar-la, vam estar observant la col·lecció d’ossos que tenim al laboratori de biologia, i vam descobrir les diferències entre els animals herbívors i els carnívors, la posició dels ulls, la forma del crani… no era un dinosaure!