La digestió de 4t de primària.

Els alumnes 4t de primària han començat a estudiar l’aparell digestiu. Per fer-ho més il·lustratiu, van baixar al laboratori i van simular la digestió en una maqueta funcional en la qual se simulen els diferents estadis del procés.